Wydziarana blondynka Molly i jej dziewczyna dokonują kilku pomiarów